Regulamin Kina Farys

REGULAMIN KINA FARYS W BIECZU

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Kina FARYS w Bieczu

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 1. Wejście do sali kina jest możliwe jedynie za okazaniem ważnego biletu.
 2. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 3. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
 4. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.
 5. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.
 6. Fotel na sali kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie.
 7. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na salę kina osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie. W niektórych przypadkach zezwala się na uczestnictwo w seansie osoby, która nie spełnia wymogu granicy wieku pod warunkiem, że  jest w towarzystwie prawnego opiekuna.
 8. Podczas seansów filmowych w Kinie FARYS w Bieczu kategorycznie zabrania się:
 9. dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.),
 10. korzystania z telefonów komórkowych, tabletów, laptopów, kamer podczas projekcji filmów,
 11. korzystania z urządzeń emitujących światło lub dźwięk,
 12. spożywania alkoholu, palenia papierosów, e-papierosów i innych używek,
 13. głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu, uczestniczeniu w imprezie.
 14. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Kina.
 15. Na terenie Kina FARYS w Bieczu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych) oraz wnoszenia i spożywania środków odurzających, alkoholowych i psychotropowych.
 16. Pracownik kina ma prawo odmówić wstępu na salę kinową osobie zachowującej się niekulturalne, niegrzecznie lub wulgarnie wobec innych klientów lub pracowników.
 17. Za rzeczy pozostawione w Sali Kina M-GOK nie ponosi odpowiedzialności.
 18. Po zakończeniu projekcji należy pozostawić na Sali Kina porządek oraz czystość.
 19. Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.
 20. Seanse filmowe wyświetlane są od piątku do wtorku.
 21. Seanse filmowe nie odbywają sie w środy i czwartki, chyba, że w repertuarze jest zawarta inna informacja.
 22. Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 5 widzów.
 • 2. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 Informacje o seansach filmowych i sposobie rezerwacji można uzyskać na stronie internetowej kino.biecz.pl, www.okbiecz.pl, osobiście lub telefonicznie w Bieckim Centrum Kultury w Bieczu (ul. Rynek 18; tel.: 13/44-71-034  – od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16.00) lub osobiście w kasie kina (kasa czynna jest na godzinę przed pierwszym zaplanowanym seansem, a zamykana 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu w danym dniu).

 • Rezerwacji biletów można dokonać:
 • w kasie kina przy ul. Kazimierza Wielkiego 13,
 • w siedzibie Bieckiego Centrum Kultury w Bieczu przy ul. Rynek 18 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16.00).
 • Zakupu biletów można dokonać w kasie kina przy ul. Kazimierza Wielkiego 13 na godzinę przed zaplanowanym seansem, aż do czasu rozpoczęcia
 • Zakupu biletów on-line na seanse filmowe można dokonać za pośrednictwem strony internetowej kino.biecz.pl nie później jednak niż 60 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu. Przed zakupem biletu on-line należy zapoznać się z „Regulaminem zakupu biletów on-line” dostępnym na stronie internetowej www.kino.biecz.pl.  
 • Kino FARYS w Bieczu honoruje Biecką Kartę Dużej Rodziny.
 • Nie ma możliwości zakupu on-line biletów z Biecką Kartą Dużej Rodziny.
 • Bilety z Biecką Kartą Dużej Rodziny można kupić jedynie w kasie kina.
 • Na 15 minut przed seansem w pierwszej kolejności obsługiwane są osoby, które kupują bilet na najbliższy seans.
 • Zarezerwowane bilety na seanse filmowe należy odebrać nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu, po upływie tego terminu rezerwacja zostanie anulowana automatycznie.
 • Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film.
 • Godziny rozpoczęcia seansów określone w terminarzu (oraz innych reklamach i ofertach) określają czas rozpoczęcia emisji bloku reklam i zwiastunów filmowych, po zakończeniu którego rozpoczyna się emisja filmu.
 • Kasa Kina jest zamykana 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.
 • 3. CENY BILETÓW I GODZINY SEANSÓW:

 Na projekcje filmów w Kinie FARYS w Bieczu obowiązują następujące ceny biletów:

 1. Projekcje filmów w systemie 2D:
 • Normalny – 14 zł
 • Ulgowy – 12 zł,
 • Zbiorowy -11 zł
 1. Projekcje filmów w systemie 3D:
 • Normalny – 16 zł
 • Ulgowy – 14 zł,
 • Zbiorowy -11 zł
 • Okulary do oglądania projekcji w 3D – 4,00 zł
 • Podczas projekcji w systemie 3D należy obowiązkowo nałożyć okulary zgodne z systemem 3D.
 • Informujemy, że wyżej wymienione ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu lub w wyniku akcji promocyjnych kina.
 • Okulary do projekcji 3D nie są wliczane w cenę biletu i trzeba je dokupić w kasie kina. Klient ma prawo do zachowania zakupionych okularów po projekcji i wykorzystania ich podczas następnych projekcji w 3D bez konieczności ich ponownego zakupu
 • Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z odbiorem projekcji w systemie 3D. Kino FARYS nie ponosi odpowiedzialności, za jakość odbioru takiej projekcji.
 • Bilety zbiorowe są sprzedawane dla grup 20 osobowych i większych.
 • Wejścia na seans opiekunów grup zorganizowanych zależne są od ilości osób pozostających pod opieką jednego opiekuna:
 • Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny; grupa 10 podopiecznych do 10-tego roku życia – 1 opiekun,
 • Wiek szkolny i późno szkolny; grupa 15 podopiecznych od 10-tego do 18-tego roku życia 1 opiekun.
 • Bilety ulgowe przysługują dzieciom, osobom uczącym się do 26 roku życia, emerytom oraz rencistom.
 • Bilety ulgowe mogą nabyć tylko osoby spełniające wymagania związane z wiekiem po okazaniu odpowiedniego dokumentu (legitymacja szkolna, studencka, emeryta, rencisty, itp.).
 • Dzieci do lat 3 zwolnione są z posiadania biletu.
 • Projekcje filmów odbywają się o ustalonych godzinach tj. 15:00, 17:30 i 20:00.
 • W związku z tym, iż czas trwania filmów jest różny, godziny projekcji mogą ulec niewielkiej zmianie.
 • Seanse dla szkolnych grup zorganizowanych odbywają sie w godzinach dopołudniowych po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 • Kino zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu wyświetlania filmów, w szczególności w okresach organizacji imprez, świąt, ferii i wakacji.
 • Kino zastrzega sobie prawo do odwołania seansów filmowych z ważnych przyczyn organizacyjno – technicznych.
 • Wszelkie informacje dotyczące zmian w repertuarze i ewentualnego odwołania seansu dostępne są na stronie internetowej Kina FARYS kino.biecz.pl oraz Bieckim Centrum Kultury w Bieczu www.ok.biecz.pl.

 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Dyrektora Bieckiego Centrum Kultury w Bieczu

 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
 • Zastrzega się możliwość zmiany niniejszego regulaminu bez podania przyczyny.